Alsem – Artemisia absinthium (zadenzakje)
12 februari 2020
Ananaskers (kleine) – Physalis priunosa (zadenzakje)
12 februari 2020
Alles

Adderwortel – Polygonum bistorta (zadenzakje)

1.00

Beschrijving

Vaste plant, vlinder- en bijenplant, geneeskrachtig kruid, blad, zaad en wortelstok eetbaar, zaai in voor- of najaar (koudekiemer) op een vochtige plek. Adderwortel bloeit in aartjes met roze bloemetjes van mei tot augustus, hoogte tot 80 cm.

De plant komt in het wild vooral bij veenriviertjes voor, het aantal groeiplaatsen neemt “in het wild” langzaam af. Adderwortel staat graag op zonnige tot licht beschaduwde, vochtige tot drassige, matig zure, voedsel- en humusrijke, kalkarme zand-, leem- of lichte kleigrond en verdraagt geen bekalking, ontwatering en beweiding. De overblijvende plant, die zich vooral vegetatief vermeerdert, groeit in natte graslanden, langs sloten en in lichtrijke bossen. Het is een indicatiesoort voor het aan de oppervlakte komen van kwelwater. De plant wordt ook gekweekt als tuin- en stinsenplant en kan makkelijk verwilderen.

De naam van de plant dankt ze aan de wortel, die slangachtig gebogen is. Deze wortel bevat veel looistoffen en is geneeskrachtig bij mond- en keelontstekingen.

Ongeveer 10 zaden per zakje